zondag 10 november 2019
09:30 uur
Viering Heilig Avondmaal

Kerkdienst zondag 10 november 2019 9:30 uur

Informatie

Voorganger:Ds. S. Boukes
Organist:Margrietha Zagema
Mededeling:Viering Heilig Avondmaal
Locatie: de Ontmoeting Foarwei 38, 9104 BX Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Werelddiaconaat Moldavië
Tweede collecte: Kerk, eigen middelen
Uitganscollecte: Onderhoud en inventaris