zondag 19 januari 2020
14:00 uur
Nabetrachting

Kerkdienst zondag 19 januari 2020 14:00 uur

Informatie

Voorganger:Ds. S. Boukes
Organist:Tim van der Weide
Mededeling:Nabetrachting
Locatie: de Ontmoeting Foarwei 38, 9104 BX Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Kerk, eigen middelen
Tweede collecte: Werelddiaconaat Moldavië
Uitganscollecte: Onderhoud en inventaris