zondag 3 september 2017
09:30 uur
Voorbereiding Heilig Avondmaal

Kerkdienst zondag 3 september 2017 9:30 uur

Informatie

Voorganger:Ds. L. Adema, Metslawier
Organist:Margrietha Zagema
Mededeling:Voorbereiding Heilig Avondmaal
Locatie: de Ontmoeting Foarwei 38, 9104 BX Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Diaconie, diaconaal doel
Tweede collecte: PKN, Missionair werk
Uitganscollecte: Onderhoud en inventaris