zondag 3 september 2017
14:00 uur

Kerkdienst zondag 3 september 2017 14:00 uur

Informatie

Voorganger:Da. S. de Vries-Terpstra, St. Johannesga
Organist:Johanna van der Weide
Locatie: de Ontmoeting Foarwei 38, 9104 BX Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Diaconie, diaconaal doel
Tweede collecte: PKN, Missionair werk
Uitganscollecte: Onderhoud en inventaris