zondag 3 januari 2021
09:30 uur
Enkel te volgen via Livestream

Kerkdienst zondag 3 januari 2021 9:30 uur

Thema: Fryske tsjinst

Informatie

Voorganger:Dhr. J. Klimstra
Organist:Margarietha Zagema
Thema:Fryske tsjinst
Mededeling:Enkel te volgen via Livestream
Locatie: de Ontmoeting Foarwei 38, 9104 BX Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie