zondag 3 februari 2019
09:30 uur

Kerkdienst zondag 3 februari 2019 9:30 uur

Informatie

Voorganger:Ds. H. de Jong, Drachten
Locatie: de Ontmoeting Foarwei 38, 9104 BX Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Diaconaal doel
Tweede collecte: Kerk, eigen middelen
Uitganscollecte: Onderhoud en inventaris