zondag 16 januari 2022
14:00 uur

Kerkdienst zondag 16 januari 2022 14:00 uur

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. Otter
Liturgie
Welkomstwoord
We zingen: Ps. 89: 6 en 5
Stil Gebed, Votum en Groet
We zingen: Ps.116: 1 en 8
Geloofsbelijdenis .
We zingen: Ps. 75: 1 en 2
Gebed
We lezen: Mt. 4 1 - 11
We zingen: Gez. 539
Preek .
We zingen: Gez. 538: 1, 3 en 4
Dankgebed en voorbede
Collecte
We zingen: ELB 232: 1 en 2
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Uitganscollecte: Bij de uitgang of via QR-code