zondag 13 februari 2022
14:00 uur

Kerkdienst zondag 13 februari 2022 14:00 uur

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. Otter
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Uitganscollecte: Bij de uitgang of via QR-code