zondag 27 maart 2022
14:00 uur

Kerkdienst zondag 27 maart 2022 14:00 uur

Informatie

Voorganger:Ds. H.F. de Vries, Ternaard
Organist:Jelte Cuperus
Locatie: de Ontmoeting Foarwei 38, 9104 BX Damwâld
Collecte informatie
Uitganscollecte: Bij de uitgang of via QR-code