zondag 24 april 2022
14:00 uur

Kerkdienst zondag 24 april 2022 14:00 uur

Informatie

Voorganger:Da. H.A. Graafland, Holwerd
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Uitganscollecte: Bij de uitgang of via QR-code