donderdag 14 april 2022
19:30 uur

Witte Donderdag -Viering Heilig Avondmaal

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. Otter
Organist:Nienke van der Heide-Visser
Locatie: de Ontmoeting Foarwei 38, 9104 BX Damwâld
Collecte informatie
Uitganscollecte: Bij de uitgang of via QR-code