maandag 18 april 2022
09:30 uur
Met medewerking van Brassband “Ere zij God“ en Gospelgroep “The Lighting Stars”

Tweede Paasdag -interkerkelijke viering sporthal Damwâld

Informatie

Voorganger:Ds. J. Miedema
Mededeling:Met medewerking van Brassband “Ere zij God“ en Gospelgroep “The Lighting Stars”
Locatie: Sporthal de Boppelslach Badhùswei Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Interkerkelijke viering
Uitganscollecte: Bij de uitgang of via QR-code