zondag 10 april 2022
14:00 uur
Met medewerking van de band “Lost and Found” uit Emmeloord

Kerkdienst zondag 10 april 2022

Thema: Aanbiddingsdienst "de strijd in je gedachten"

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. Otter
Organist:Ivo van Hijum
Thema:Aanbiddingsdienst "de strijd in je gedachten"
Mededeling:Met medewerking van de band “Lost and Found” uit Emmeloord
Locatie: De Ikker Hearewei 1, Damwâld
Collecte informatie
Uitganscollecte: Bij de uitgang of via QR-code