woensdag 9 maart 2022
19:30 uur

Biddag voor gewas en arbeid

Informatie

Voorganger:Ds. S. Boukes
Organist:Nienke van der Heide-Visser
Locatie: de Ontmoeting Foarwei 38, 9104 BX Damwâld
Collecte informatie
Uitganscollecte: Bij de uitgang of via QR-code