zondag 21 november 2021
09:30 uur
Besloten dienst !

Kerkdienst zondag 21 november 2021 9:30 uur

Thema: Eeuwigheidszondag

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. Otter
Thema:Eeuwigheidszondag
Mededeling:Besloten dienst !
Locatie: De Ikker Hearewei 1, Damwâld
Collecte informatie
Uitganscollecte: Bij de uitgang of via QR-code