zondag 22 november 2020
09:30 uur
Eeuwigheidszondag

Kerkdienst zondag 22 november 2020 9:30 uur

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. Otter
Organist:Nienke van der Heide -Visser
Mededeling:Eeuwigheidszondag
Locatie: De Ikker Hearewei 1, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Uitganscollecte: Bij de uitgang is er een collecte