zondag 20 augustus 2017
14:00 uur

Kerkdienst zondag 20 augustus 2017 14:00 uur

Informatie

Voorganger:Ds. S. Boukes
Organist:Jelte Cuperus
Bijlagen
Locatie: De Ikker Hearewei 1, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: HGJB

De HGJB (Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond) wil samen met de plaatselijke gemeente jongeren helpen hun geloof te ontdekken en te beleven in de kerk van nu.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Bouwfonds